Šerif Karahodžić sa svojom famelijom i mnogobrojnim prijateljima pomaže mnogobrojne socijalno ugrožene famelije u našem kraju.

Kao što smo i ranije imali obavezu prema našim velikodušnim miještanima koji žive i borave u Sijedinjenim Američkim Državama,tako i sad imamo obavezu da pohvalimo porodicu Krahodžić.Porodica Karahodžić je napustila svoje rodno mijesto Drenovac iz Opštine Velika Kladuša u poslijeratnim godinama 1998 godine,i doselila se u SAD u Missouri-Sant Louis.Tad počinje borba za Život kao i svakog našeg građanina koji je otišao u SAD.Iako nije sve bilo bajno u svim životnim pravcima porodica Karahodžić je počela da pomaže našim građanima kojima je bila potrebna pomoć.Šerif Krahodžić vodilac te divne famelije koja je u svakom pogledu bila potpora svim našim građanima u svim humanitarnim akcijama,i dan danas sa svojom suprugom Šefikom i sinom Andyem daje potporu svojim sugrađanima koji žive tu u Veliko Kladuškoj opštini.Šerif i njegova porodica bili su koordinatori mnogobrojni humanitarni akcija,kao što su i dan dani.Oni su bili koordinatori i voditelji humanitarne akcije za Osnovnu Školu u Podzvizdu za kupnju stolarije.U Rajnovcu u osnovnoj školi Šerif i njegova famelija su zaplatili hranu za 22-a učenika,u Osnovnoj Školi Podzvizd za 13-est učenika,u Osnovnoj Školi Ponikve za 5 učenika.Ali njihovoj humanosti nije bilo kraja i dalje su vodili akcije u SAD-u i uz pomoć mnogobrojnih naši ljudi koji su se pridružili akciji obezbejdili su stolariju za porodicu Rame Kantarevića iz Rajnovca,također kompletnu stolariju za porodicu Vehabovic koji imaju četvero malodobne dijece,te za tu istu porodicu Šerif i njegova porodica uz pomoć dobri ljudi iz Amerike pokrenuli su humanitarnu akciju za izgradnju cijelokupne kuće.Šerif i njegova famelija su učestvovali u tim akcijama novčano,srčano i odano na najpošteniji moguć način.Uz njihovu donaciju i pomoć urađena je i ograda oko škole u Ponikvama.

Šerif je i održao mnogobrojne humanitarne koncerte u SAD-u za naše građane kojima je bila potrebna bilo kakva pomoć,jer uvijek je išao na to da pruži što više pomoći našim socijalno ugorženim građanima.Kako nam sam Šerif kaže uz pomoć naših ljudi iz Dijaspore i njegovi dobri prijatelja koji mu pomažu za akciju koja je već u tijeku sakupljaju se novčana sredstva za prehranu porodici Rame Kantarevića iz Rajnovcau iznosu od 200 $ te Porodici Sebile Vehabović iz Orčeve Luke koja ima četvero malodobne djece isto u iznosu od 200 $.Naši građani koji žive i borave u SAD-u i koji su pomogli u realizaciji ove humanitarne akcije su:MUHAREM KANTAREVIĆ,NURFET ZEMINA BABIĆ,ELVIS PILIPOVIĆ,FIKRET SENIJA HADŽIĆ,PORODICA ĆERIMOVIĆ,FUAD FUKI ALIBEGIĆ I ŠERIF ŠEFIKA KARAHODŽIĆ SA SINOM ANDYEM.

VELIKO HVALA PORODICI KARAHODŽIĆ I SVIM FAMELIJAMA IZ DIJASPORE KOJI POMAŽU SVE NAŠE PORODICE KOJE SU U TEŠKIM ŽIVOTNIM USLOVIMA…

PODIJELI NA DRUSTVENIM MREZAMA:
20

FACEBOOK KOMENTARI