Odgovor JKUP „Komunalije“ u vezi neodvoženja smeća iz objekta „Miral“ u Polju

Na našu službenu e-mail adresu danas je pristiglo Saopćenje za javnost JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša kako je istaknuto povodom učestalih prozivanja od strane pojedinaca, te medijskih natpisa usmjerenih na JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša vezano za neodvoženje smeća iz objekta „Miral“ u Polju. Tekst Saopćenja prenosimo u cijelosti:

Svjedoci smo da nakon premještaja migranata sa Graničnog prelaza Maljevac – Velika Kladuša problemi oko migrantske krize u Velikoj Kladuši ne jenjavaju. Rješenja oko novonastale situacije nema ni nakon više od osam mjeseci. JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša od prvog dana je uključeno u sve aktivnosti oko migranata pa direktni troškovi Preduzeća zaključno sa 31.10.2018.godine iznose 210.671,00KM. Niti jedna međunarodna organizacija, kao i nadležne institucije u BiH nisu refundirali navedene troškove niti izrazili volju da izmire ove obaveze. Ministarstvo sigurnosti BiH se pismenim putem očitovalo da nije nadležno za plaćanje nastalih troškova i predložilo da se kontaktira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), kao i da nije nadležno za šatorsko naselje u Trnovima. Na ovaj način pokazali su da im nije stalo da se problem riješi i svu odgovornost prebacili na lokalnu zajednicu.

Što se tiče objekta preduzeća „Miral“ u Polju isti je van funkcije s obzirom da je sva proizvodnja smještena u Vrnograč, odakle „Komunalije“ redovno vrše odvoz smeća po planiranom rasporedu.

S obzirom da je objekat preduzeća „Miral“ u Polju u privatnom vlasništvu, a kako i nije u upotrebi, „Komunalije“ nisu u obavezi da vrše odvoz smeća bez tačno preciziranog zahtjeva sa svim detaljima i načinima plaćanja. Također, samoinicijativno Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je u dogovoru sa Udruženjem poduzetnika Velika Kladuša kao privremenu lokaciju za smještaj migranta u Velikoj Kladuši odredila ovu lokaciju i na taj način prekršila zaključke Općinskog vijeća općine Velika Kladuša sa tematske sjednice održane 19.06.2018.godine u kojima je definisano da je Općina Velika Kladuša protiv otvaranja migracionih centara na području velikokladuške općine.Na ovaj način Udruženje poduzetnika Velika Kladuša i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) su uspostavili „migracioni centar“ bez saglasnosti Općinskog vijeća. Ako oni misle da mogu kršiti Zaključke Općinskog vijeća i ne poštovati jednoglasan stav svih političkih stranaka, kao i većeg broja lokalnog stanovništva mi to ne možemo, niti želimo. Ukoliko Općinsko vijeće donese Odluku ili Zaključak za odvoz smeća sa navedene lokacije sa preciznim planom realizacije i finansiranja mi ćemo taj posao izvršiti.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) nam se je obratila pismenim putem 05.11.2018. sa dvije rečenice u kojem ističu da će oni platiti odvoz smeća na lokaciji Miral do 15.11.2018.godine, te da će u slučaju produženja boravka migranata u ovom objektu se pristupiti potpisivanju Ugovora za daljne troškove. S obzirom da dopis nije preciziran i jasnog stava oko svih detalja, a i direktno krši zaključke Općinskog vijeća po njemu se nije postupalo.

S poštovanjem,

 

Direktor

Amir Đogić, bacc.oec.

Izvor:radiovkladusa.ba

PODIJELI NA DRUSTVENIM MREZAMA:
20

FACEBOOK KOMENTARI