Nova pravila za nezaposlene na evidenciji Biroa rada

Novi Pravilnik o evidenciji u oblasti zapošljavanja koji je stupio na snagu u mjesecu septembru donio je nezaposlenim licima u Federaciji BiH nova pravila. Sve osobe na evidenciji nezaposlenih po novom Pravilniku u narednih godinu dana biće raspoređene u tri kategorije, u lako, srednje i teško zapošljive osobe. U kategoriji lako zapošljivih lica biće ona lica sa aktuelnim, odnosno traženim zanimanjima na tržištu rada, dok će u kategoriji srednje zapošljivih lica bit ona lica koja će uz dodatno usavršavanje lakše naći posao. U kategoriju teško zapošljivih lica biće raspoređena lica sa neaktulnim ili lica bez zanimanja. Na osnovu ove kategorizacije sva lica na evidenciji nezaposlenih biće podijeljena na aktivne i pasivne tražioce posla. Aktivno traženje posla iz perspektive nezaposlenog lica obuhvata, između ostalog redovno javljanje na Biro, učešće na seminarima, učešće u grupnom informisanju, ali i individualnim savjetovanjima, te u procesu profiliranja. Pasivno nezaposleno lice podrazumijeva ona lica koja pripadaju određenima socijalnim kategorijama ili su na evidenciji nezaposlenih isključivo radi ostvarivanja određenih prava.

Novi Pravilnik donosi i određene pogodnosti trudnicama i porodiljama koje su na evidenciji nezaposlenih i one mogu biti na osnovu liječničke dokumentacije oslobođene jedno vrijeme javljanja na evidenciju. Pravilnik je donio i nove rokove za javljanje na evidenciju nezaposlenih. Rok za javljanje na Biro osoba koje ostvaruju pravo na novčanu naknadu preko Biroa je 30 dana, a novi rok za javljanje za osobe koje preko Biroa ostvaruju zdravstvenu zaštitu je svakih 45 umjesto dosadašnjih svakih 60 dana. Rok za javljanje osoba koje ne ostvaruju niti jedno od navedenih prava je svako četiri umjesto dosadašnja tri mjeseca.

Na evidenciji Biroa rada Velika Kladuša sa posljednjim danom mjeseca oktobra nalazilo se 7.303 nezaposlena lica. Najviše je nekvalifikovanih radnika, 3.663, kvalifikovanih je 2.034, a polukvalifikovanih je 226 lica. Sa srednjom stručnom spremom posao traži 1.154 lica, sa visokom stručnom spremom 177 lica, a sa višom stručnom spremom 24 lica. U mjesecu iza nas velikokladuški Biro rada zabilježio je 174 novoprijavljena lica na evidenciji nezaposlenih, od toga 92 prijavljivanja su bila zbog prestanka radnog odnosa. U istom mjesecu zaposleno je 107 lica, od toga 13 u inostranstvu, 11 u Sloveniji i dva lica u Hrvatskoj.

Izvor:radiovkladusa.ba

PODIJELI NA DRUSTVENIM MREZAMA:
20

FACEBOOK KOMENTARI